78  	 		WORK 			
									Έλικα gallery, Ομήρου 27, Αθήνα  
									22 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2015 




												index
 
 
67
/
επιμελητικό κείμενο
H γκαλερί Elika από τις 22 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου παρουσιάζει την ομαδική έκθεση Work. Η έκθεση, εστιάζοντας στην ιδέα της 
εργασίας, συγκεντρώνει έργα δέκα καλλιτεχνών που πραγματεύονται άμεσα ή έμμεσα την έννοια της δεξιοτεχνίας και έχει ως στόχο να αναδείξει 
την επανεμφάνισή της στη σύγχρονη τέχνη, διερευνώντας τη σημασία της.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από τη χειροτεχνία και εφάμιλλες πρακτικές το οποίο επικεντρώνεται στη 
χρησιμοποίηση και οικειοποίηση τους στο πλαίσιο μιας σύγχρονης καλλιτεχνικής στρατηγικής. Πολλοί καλλιτέχνες εμπνέονται και αντλούν από 
παραδοσιακές και λαϊκές μορφές τέχνης, ενώ μέθοδοι και υλικά που σχετίζονται περισσότερο με τις εφαρμοσμένες παρά με τις καλές τέχνες 
επηρεάζουν και ενσωματώνονται στη δουλειά καλλιτεχνών που παραμένουν καθ΄ όλα σύγχρονοι. Κι όμως, παρόλο που η ενσωμάτωση της 
δεξιοτεχνίας στην τέχνη φαίνεται επίκαιρη, η κοινώς αποδεκτή ιεραρχική σχέση μεταξύ των δύο συντελεί στο να αποτελεί η αναβίωσή της στο
συγκεκριμένο πλαίσιο ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον φαινόμενο.
Η ιδέα της εργασίας, ως κοινός παρανομαστής των έργων, θέτει ερωτήματα πάνω στη σχέση μεταξύ χειροποίητου και readymade, καθώς και 
μεταξύ χειρονακτικών πρακτικών και μαζικής παραγωγής. Θίγει ζητήματα όπως το διακοσμητικό, το design, η λαογραφία και οι παραδοσιακές 
μορφές τέχνης και ανοίγει μια συζήτηση γύρω από τις έννοιες του πρωτότυπου και της αυθεντικότητας, της αυτονομίας, της αναπαραγωγιμότητας,
της υλικότητας, της αισθητικής αξίας και της αξίας εν γένει, καθώς και του έργου τέχνης ως εμπορεύσιμου προϊόντος. Απώτερος στόχος της 
έκθεσης είναι να αναδείξει την σημασία των πρακτικών που παρουσιάζονται, υπογραμμίζοντας ότι οι καλλιτέχνες που επιλέγουν να συνδιαλεχθούν
μέσα από το έργο τους με την ευρύτερη έννοια της δεξιοτεχνίας, το κάνουν από μια θέση που λαμβάνει υπόψη τα κληροδοτήματα του εικοστού
αιώνα: Κατά κύριο λόγο την παράδοση του readymade όπως αυτή αναδύθηκε από τα κινήματα της πρωτοπορίας στις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα, καθώς και το άυλο αντικείμενο των μεταγενέστερων εννοιολογικών αναζητήσεων. Το ζήτημα της δεξιοτεχνίας γίνεται εντέλει το αυτοανα-
φορικό ζήτημα της σύγχρονης τέχνης.
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: James Balmforth, James Capper, Sarai Leόn, Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη, Κοσμάς Νικολάου, Απόστολος Ντελάκος, Κώστας 
Ρουσσάκης, Σάββας Χριστοδουλίδης, Andreas Sell, Raed Yassin

Eπιμέλεια έκθεσης: Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη



				70
κριτική
/
το readymade του Τζίορτιο Μοράντι

Μέχρι πρόσφατα έμοιαζε ταμπού. 
Το έργο τέχνης που ήταν αποτέλεσμα 
δεξιοτεχνίας, craftmanship που λένε 
και οι Βρετανοί, θεωρούνταν αν όχι 
υποδεέστερο του εννοιολογικού, του 
άυλου, τουλάχιστον ασύγκριτα πιο 
φτωχό από νοήματα και ιδέες. Που
τελείωνε ο τεχνίτης και που άρχιζε ο 
καλλιτέχνης; (Για να θυμηθούμε και 
την κριτική για το έργο του βραβευ-
μένου με Turner, υπέροχα ευφυούς 
κεραμίστα Γκρέισον Πέρι). Γι΄αυτό 
έχει ενδιαφέρον η έκθεση "Work" σε
επιμέλεια Ειρήνης Μπαχλιτζανάκη.
Διότι μας παρουσιάζει το έργο δέκα 
καλλιτεχνών που καταφέρνουν να μη 

γυρίζουν την πλάτη τους στη δεξι-
οτεχνία αλλά ούτε στις βασικές
αρτηρίες που έδωσαν ζωή στην 
Ιστορία της τέχνης στον 20ο αιώνα: το
readymade και το conceptual. Όπως 
το εικονιζόμενο έργο "re-chinoiserie"
του Απόστολου Ντελάκου, το οποίο 
ανοίγει παράλληλο διάλογο με τη 
μαζικά παραγόμενη, αλλά ωστόσο 
ραφιναρισμένη κεραμική του 17ου αι-
ώνα, την τεχνική κατασκευής της και 
τη λιτή  ποιητικότητα της ζωγραφικής 
του Τζιόρτζιο Μοράντι. _Μ.Α.

"Work": Γκαλερί Elika (Oμήρου 27, 
Αθήνα), έως τις 28/02.

25.01.2015
ΒΗΜΑgazino
Αστραπέλλου Μαριλένα






http://theartfoundation.metamatic.gr/EN/Event/2895/Work/?fbclid=IwAR2TMvtSUAYdypdA9Eov9iDXqXckk-pTwEKE1PxfabjOYjAQIW4vqWm2dx0