2013 		Γυναίκες, χέρια, χρόνος

		επιμέλεια παρουσίασης Απόστολος Ντελάκος

		Εγκαίνια παρουσίασης, Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013. 
		


													text(s)
	

Άποψη της έκθεσης

άποψη της έκθεσης 
 

άποψη της έκθεσης 

άποψη της έκθεσης 

άποψη της έκθεσης